Stödsamtal & Coachning

Den viktigaste personen i ditt liv är du.  

När livet rusar på är det lätt att glömma bort det allra viktigaste. Har du lånat för mycket och för länge av dig själv? Hur är relationen med dig själv och hur har du det i relationen med andra?

Vill du tala med någon om var du är i livet, vad som är viktigt för dig och vart du är på väg? Behöver du klargöra för dig själv vad du vill och vad du väljer i ditt liv? I stödsamtal och coachning utforskar vi tillsammans vad som är viktigast. Här och nu.

Ibland bär vi på obearbetad sorg. En förlust kan vara så mycket. Det kan handla om att en närstående dött, men det kan också handla om en brusten relation, en oönskad flytt, en förhoppning och en önskan som inte infriats i vårt liv. Sorgbearbetning kan vara ett sätt att få kontakt med det som gör ont. Och även ett sätt att få kontakt med mer av dig själv igen. Har du lagt sorgen åt sidan? Försökt glömma den, ta bort den eller utvisa den ur ditt liv? Genom att se den, välkomna den, utforska den kan vi komma vidare och få tillgång till mer..

Jag möter dig där du är. 

Varmt välkommen att höra av dig!