Par och relationssamtal

We are born in relationship

We are wounded in relationship

We can be healed in relationship

Att gå i par/relationssamtal kan handla om att ett par hamnat i en kris och nu behöver hjälp att komma vidare, tillsammans, eller isär. Men det kan också handla om att relationen är i sin begynnelse, att allt känns härligt och att de nu vill planera för ett ”VI” och en framtid. Kanske behövs hjälp att hitta bättre sätt att kommunicera, att nå fram med sina behov.

Att gå i relations-samtal behöver inte handla om att gå med sin kärlekspartner. Det kan vara en annan viktig relation där det finns en längtan efter utveckling. Det kan vara en syskon- eller vänskapsrelation, förälder-barn.

Hör av er så berättar jag mer!

/Helene