Att känna kärlek är en kompetens, inte en svaghet. Säger Lena.

”När man är med den här personen så är man inte rastlös. Man vill bara vara där, då är man nöjd. Det låter enkelt, men det är svårt för att båda ska känna det här samtidigt. Och sen ska båda tycka att det här är lika viktigt. Och sen är det svårt för att man gör sig sårbar för olycklighet, man riskerar att mista det här. Man riskerar att känna sig beroende av att ha den här lyckan, glädjen och personen nära.. Det är farligt. Den kan ju lämna en. Och då mister man det man hade. Eller så är den andre inte lika intresserad eller känner lika mycket. Alltså jag vidhåller att det är en form av kompetens – och en del tycker att det är en svaghet att känna mycket. De tycker att det är starkare att klara av att hålla det här ifrån sig och aldrig gå så långt eller ha den här förmågan. Men jag för egen del betraktar det nog som en kompetens.”

/Sveriges Radios Söndagsintervju 12 nov 2015 http://t.sr.se/1kPbLb2

Lena Andersson, författare till Egenmäktigt förfarande och Utan personligt ansvar, talar om hur hon ser på kärlek.

 

3 301 svar till ”Att känna kärlek är en kompetens, inte en svaghet. Säger Lena.”